pianos.pub - Find a public piano to play.

Polska
4 pianos possibly no longer available:

Przy wejściu, przed bramkami jeszcze obok kawiarenki

Lotnisko Chopina
Last updated 4 months ago