pianos.pub - Find a public piano to play.

Updated 5 years ago

  • 5 years ago

    Lụi cụi rửa ly chén xong lên thấy cảnh này hết hồn chim én luôn trời ơi! Mà nói chung là phải cỡ này mới sống chung vui vẻ với nhau đc nè 🤣🤣 #rainningtime #myhusband #chartreuse #raincoat #pianointherain #relaxtime😌
    .

Address: Nguyen Xi, Cư xá Chu Văn An, Ward 26, Binh Thanh District, +10000, Vietnam

No comments.

Is this piano still available?

Add a comment

Name:
Comment:
Write anything you think might be useful to someone, e.g. "This building is in the hotel."